DEN NASJONALE BARNEHAGEPRISEN FOR KUNST OG KULTUR 2013

”Den nasjonale barnehageprisen stimulerer til utvikling, mangfold og bredde i arbeidet med kunst og kultur i barnehagene – samtidig som prisen bidrar til å styrke kvaliteten”. (Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Barnehageprisheftet 2009).

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur er klar for ny runde i 2013.

 

Det blir gjort noen endringer:

 

  • Vi vurderer KUN gjennomførte prosjekter      
  • Vi vil ha to fokusområder i år: 
    • Flerkulturelt arbeid i barnehagen med vekt på kunst, kultur og kreativitet
    • Arbeid med fagområdene kunst, kultur og kreativitet inn mot de yngste i barnehagen (0-3 år)
  • Fokusområdene utelukker ikke andre prosjekter      
  • Det blir kåret tre vinnerbarnehager     
  • Søknadsskjema er på kunstkultursenteret.no